Valg av medlemmer og varamedlemmer av A/S Vinmonopolets bedriftsforsamling

Innst. S. nr. 259 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 19.09.2000 Innst. S. nr. 259 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.09.2000

   Behandlet i Stortinget: 28.09.2000