Bevilgning til årets TV-aksjon mot kreft

St.prp. nr. 7 (1997-98), Innst. S. nr. 18 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 18.11.1997 Innst. S. nr. 18 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.11.1997

   Behandlet i Stortinget: 25.11.1997