Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende måloppnåelse i politi- og lensmannsetaten

Dokument nr. 3:10 (1999-2000), Innst. S. nr. 32 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 16.11.2000 Innst. S. nr. 32 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.11.2000

   Behandlet i Stortinget: 24.11.2000