Forslag fra stortingsrepresentant Finn Kristian Marthinsen om tillegg til lov om sosiale tjenester § 6, slik at behandling av spilleavhengige blir hjemlet i lovverket

Dokument nr. 8:26 (1999-2000), Innst. S. nr. 43 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finn Kristian Marthinsen Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 23.11.2000 Innst. S. nr. 43 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.11.2000

   Behandlet i Stortinget: 30.11.2000