Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen om nytt prinsipp for integrering av innvandrere samt lovregler slik at det ikke gis adgang til å fremføre bønnerop gjennom høyttalere fra moskeer

Dokument nr. 8:34 (1999-2000), Innst. S. nr. 9 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 19.10.2000 Innst. S. nr. 9 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.10.2000

   Behandlet i Stortinget: 23.11.2000