Innstilling fra kommunalkomiteen om forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen om nytt prinsipp for integrering av innvandrere samt lovregler slik at det ikke gis adgang til å fremføre bønnerop gjennom høyttaler fra moskeer

Til Stortinget

Oslo, i kommunalkomiteen, den 19. oktober 2000

Berit Brørby

leder

Erna Solberg

ordfører og sekretær