Forslag fra stortingsrepresentantene Odd Einar Dørum og May Britt Vihovde om strakstiltak for bygging av billige boliger for unge i etableringsfasen

Dokument nr. 8:68 (1999-2000), Innst. S. nr. 63 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra May Britt Vihovde, Odd Einar Dørum Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 30.11.2000 Innst. S. nr. 63 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.2000

   Behandlet i Stortinget: 05.12.2000