Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen om å innføre lovbestemmelser som medfører at flyktninger som er bosatt i en kommune med integreringstilskudd ikke kan gis offentlig økonomisk støtte til livsopphold dersom de bosetter seg i en annen norsk kommune

Dokument nr. 8:73 (1999-2000), Innst. S. nr. 34 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 16.11.2000 Innst. S. nr. 34 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.11.2000

   Behandlet i Stortinget: 23.11.2000