Forslag fra stortingsrepresentant Karin Andersen om en tilleggsbevilgning på statsbudsjettet for 2000 for å skaffe boliger til bostedsløse

Dokument nr. 8:91 (1999-2000), Innst. S. nr. 35 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Karin Andersen Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 16.11.2000 Innst. S. nr. 35 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.11.2000

   Behandlet i Stortinget: 23.11.2000