Forslag fra stortingsrepresentantene Morten Lund og John Dale om å sørge for at forvaltningen av de fire store rovdyra er i tråd med Stortingets intensjon

Dokument nr. 8:92 (1999-2000), Innst. S. nr. 113 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra John Dale, Morten Lund Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 25.01.2001 Innst. S. nr. 113 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.01.2001

   Behandlet i Stortinget: 30.01.2001