Forslag fra stortingsrepresentant Øystein Hedstrøm om å tillate kasinovirksomhet i Norge etter internasjonal standard og målestokk, for å bekjempe organisert kriminalitet

Dokument nr. 8:23 (1997-98), Innst. S. nr. 106 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Øystein Hedstrøm Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 19.02.1998 Innst. S. nr. 106 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.02.1998

   Behandlet i Stortinget: 05.03.1998