Menneskeverd i sentrum. Handlingsplan for menneskerettigheter

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 02.11.2000 Innst. S. nr. 23 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.11.2000

   Behandlet i Stortinget: 14.11.2000