Nordisk samarbeide

St.meld. nr. 30 (1999-2000), Innst. S. nr. 11 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 25.10.2000 Innst. S. nr. 11 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.10.2000

   Behandlet i Stortinget: 31.10.2000