Billighetserstatninger av statskassen

St.prp. nr. 76 (1999-2000), Innst. S. nr. 6 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 12.10.2000 Innst. S. nr. 6 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.10.2000

   Behandlet i Stortinget: 26.10.2000