Forslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Hallgeir H. Langeland om å fremme en tilleggsmelding til St.meld. nr. 39 (1999-2000) om olje- og gassvirksomheten som skal rette spesiell oppmerksomhet på oljearbeidernes vilkår og på helse-, miljø- og sikkerhetsaspekter ved arbeid knyttet til norsk sokkel

Dokument nr. 8:90 (1999-2000), Innst. S. nr. 47 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hallgeir H. Langeland, Karin Andersen Saken er behandlet i kommunalkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for energi- og miljøkomiteen til uttalelse
Forslag fra (SV)
Innstilling avgitt 28.11.2000 Innst. S. nr. 47 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.2000

   Behandlet i Stortinget: 18.12.2000