Oversikt over statens eiendommer

St.meld. nr. 10 (2000-2001), Innst. S. nr. 82 (2000-2001) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 07.12.2000 Innst. S. nr. 82 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2000

   Behandlet i Stortinget: 15.12.2000