Asyl- og flyktningpolitikken i Noreg

St.meld. nr. 17 (2000-2001), Innst. S. nr. 197 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 04.04.2001 Innst. S. nr. 197 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.04.2001

   Behandlet i Stortinget: 23.04.2001