Forslag fra stortingsrepresentant Odd Einar Dørum om å gjennomgå lover, forskrifter og praksis for å sikre forfulgte kvinner bedre beskyttelse

Dokument nr. 8:67 (2000-2001), Innst. S. nr. 197 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Odd Einar Dørum Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 04.04.2001 Innst. S. nr. 197 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.04.2001

   Behandlet i Stortinget: 23.04.2001