Verksemda til Statens Husbank 1998-99

St.meld. nr. 16 (2000-2001), Innst. S. nr. 114 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 30.01.2001 Innst. S. nr. 114 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.01.2001

   Behandlet i Stortinget: 13.02.2001