Stortinget - Møte mandag den 11. desember 2000 kl. 12

Dato: 11.12.2000

Referatsaker

Sak nr. 4

Referat

 • 1.(108)

  Samtykke til ratifikasjon av Cartagena-protokollen om genmodifiserte organismer av 29. januar 2000 til konvensjonen om biologisk mangfold av 5. juni 1992 (St.prp. nr. 34 (2000-2001))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 2.(109)

  Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Irland, undertegnet i Dublin den 22. november 2000 (St.prp. nr. 33 (2000-2001))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 3.(110)

  Nasjonale minoritetar i Noreg - Om statleg politikk overfor jødar, kvener, rom, romanifolk og skogfinnar (St.meld. nr. 15 (2000-2001))

 • 4.(111)

  Verksemda til Statens Husbank 1998-99 (St.meld. nr. 16 (2000-2001))

  Enst.: Nr. 3 og 4 sendes kommunalkomiteen.

 • 5.(112)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Lisbet Rugtvedt om å innføre forbud mot kjøttbeinmel i fôr til husdyr m.v. (Dokument nr. 8:30 (2000-2001))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 6.(113)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Are Næss, John I. Alvheim, Marit Tingelstad og Odd Einar Dørum vedrørende ny forskrift til gjennomføring av lov om svangerskapsavbrudd (Dokument nr. 8:28 (2000-2001))

 • 7.(114)

  Forslag fra stortingsrepresentantene John I. Alvheim og Harald T. Nesvik om å innføre oppsøkende forebyggende hjemmesykepleie i eldreomsorgen (Dokument nr. 8:29 (2000-2001))

  Enst.: Nr. 6 og 7 sendes sosialkomiteen.