Kapitalutvidelse i Statkorn Holding ASA

St.prp. nr. 4 (2000-2001), Innst. S. nr. 27 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 14.11.2000 Innst. S. nr. 27 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.11.2000

   Behandlet i Stortinget: 17.11.2000