Gjennomføring av råfisklova m.v. i 1995 og 1996

St.meld. nr. 15 (1997-98), Innst. S. nr. 109 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 24.02.1998 Innst. S. nr. 109 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.02.1998

   Behandlet i Stortinget: 19.03.1998