Rikrevisjonen legger fram: 1. Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap vedrørende administrasjonen av Svalbard for 1995 2. Saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 20.03.1997 Innst. S. nr. 149 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.03.1997

   Behandlet i Stortinget: 08.04.1997