Rikrevisjonen legger fram: 1) Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap vedkommende administrasjonen av Svalbard for 1995 og 2) Saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering

Dokument nr. 1 (1996-97), Forsvarsdepartementet, sak nr. 2, Justis- og politidepartementet, sak nr. 6 og Landbruksdepartementet, sak nr. 4, Innst. S. nr. 198 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 15.05.1997 Innst. S. nr. 198 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.05.1997

   Behandlet i Stortinget: 26.05.1997