Forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Hedstrøm, Per Erik Monsen, Jørn L. Stang og Vidar Kleppe om at innførselskvotene av reiseutstyr og reisegods, som alkohol og tobakk m.m., harmoniseres med EUs regler

Dokument nr. 8:10 (2000-2001), Innst. S. nr. 38 (2000-2001) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jørn L. Stang, Øystein Hedstrøm, Per Erik Monsen, Vidar Kleppe Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 21.11.2000 Innst. S. nr. 38 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.11.2000

   Behandlet i Stortinget: 27.11.2000