Stortinget - Møte tirsdag den 28. november 2000 kl. 10

Dato: 28.10.2000
President: Hans J. Røsjorde

Dagsorden

Møtet hevet kl. 21.20.