Forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Hedstrøm, Harald T. Nesvik og Lodve Solholm om en stortingsmelding om Redningshelikoptertjenesten

Dokument nr. 8:12 (2000-2001), Innst. S. nr. 48 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Harald T. Nesvik, Lodve Solholm, Øystein Hedstrøm Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 28.11.2000 Innst. S. nr. 48 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.2000

   Behandlet i Stortinget: 04.12.2000