Forslag fra stortingsrepresentantene Sverre J. Hoddevik, Sonja Irene Sjøli og Erna Solberg om å iverksette forsøk med konkurranse om tiltak og arbeidsformidling av funksjonshemmede, yrkeshemmede, sosialklienter og andre personer som krever ekstra tilrettelegging og oppfølging i arbeidsmarkedet

Dokument nr. 8:14 (2000-2001), Innst. S. nr. 148 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erna Solberg, Sonja Irene Sjøli, Sverre J. Hoddevik Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 15.02.2001 Innst. S. nr. 148 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Komiteens tilråding forkastet

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.02.2001

   Behandlet i Stortinget: 20.02.2001