Forslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen og Jan Petersen om å be Regjeringen trekke tilbake Ot.prp. nr. 2 (2000-2001) og fremme de nødvendige endringsforslag til statsbudsjettet for 2001 som følge av at den foreslåtte momsreformen utsettes

Dokument nr. 8:16 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen, Jan Petersen Forslag fra (FrP) og (H)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Ikke bifalt