Forslag fra stortingsrepresentant Kristin Krohn Devold på vegne av Høyre oversendt fra Odelstingets møte 16. november 2000 (Jf. Innst. O. nr. 12): Stortinget ber Regjeringen fremme forslag til felles aldersgrense for statlige og private pengespill

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet