Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Petersen, Sverre J. Hoddevik og Erna Solberg om å omgjøre Husbanken til en bank for førstegangsetablerere

Dokument nr. 8:23 (2000-2001), Innst. S. nr. 149 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erna Solberg, Jan Petersen, Sverre J. Hoddevik Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 15.02.2001 Innst. S. nr. 149 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.02.2001

   Behandlet i Stortinget: 20.02.2001