Lov om endringer i utlendingsloven

Ot.prp. nr. 19 (2000-2001), Innst. O. nr. 35 (2000-2001), beslutning. O. nr. 54 (2000-2001)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 07.12.2000 Innst. O. nr. 35 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2000

   Behandlet i Odelstinget: 14.12.2000

   Behandlet i Lagtinget: 18.12.2000