Forslag fra stortingsrepresentant John I. Alvheim om dekning av kostnader til hjemmebasert dialyse som behandling for kronisk nyresvikt

Dokument nr. 8:21 (2000-2001), Innst. S. nr. 161 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra John I. Alvheim Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 01.03.2001 Innst. S. nr. 161 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.03.2001

   Behandlet i Stortinget: 27.03.2001