Regjeringsprotokollene for tidsrommet 1. januar 1997-30. juni 1997

Innst. S. nr. 81 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 28.01.1998 Innst. S. nr. 81 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.01.1998

   Behandlet i Stortinget: 10.02.1998