Styrt val i 4. studieåret i allmennlærarutdanninga

St.meld. nr. 21 (2000-2001), Innst. S. nr. 166 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 06.03.2001 Innst. S. nr. 166 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.03.2001

   Behandlet i Stortinget: 29.03.2001