Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Petersen, Erna Solberg og Sverre J. Hoddevik om lov om endring i lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. (Endring av arbeidsmiljølovens § 58 A slik at bestemmelsen ivaretar hensynet til arbeidstakers stillingsvern uten å hindre ny sysselsetting)

Dokument nr. 8:15 (1997-98), Innst. O. nr. 30 (1997-98)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Erna Solberg, Jan Petersen, Sverre J. Hoddevik Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 05.02.1998 Innst. O. nr. 30 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.02.1998

   Behandlet i Odelstinget: 19.02.1998