Endringer i avgiftslovgivningen (Utsatt opphevelse av investeringsavgiftsloven m.v.)

Ot.prp. nr. 37 (2000-2001), Innst. O. nr. 48 (2000-2001), beslutning. O. nr. 68 (2000-2001)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 08.02.2001 Innst. O. nr. 48 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.02.2001

   Behandlet i Odelstinget: 01.03.2001

   Behandlet i Lagtinget: 20.03.2001