Forslag fra stortingsrepresentantene Odd Roger Enoksen, Morten Lund og Tor Nymo om midlertidig forbud mot import av levende storfe og kjøttprodukter av storfe fra land som har påvist kugalskap

Dokument nr. 8:42 (2000-2001), Innst. S. nr. 160 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Morten Lund, Odd Roger Enoksen, Tor Nymo Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 01.03.2001 Innst. S. nr. 160 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.03.2001

   Behandlet i Stortinget: 05.03.2001