Forslag fra stortingsrepresentantene Steinar Bastesen, Jørn L. Stang, Vidar Kleppe og Christopher Stensaker om etablering av en helhetlig overvåking av kysten

Dokument nr. 8:43 (2000-2001), Innst. S. nr. 163 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Christopher Stensaker, Jørn L. Stang, Steinar Bastesen, Vidar Kleppe Saken er behandlet i forsvarskomiteen Forslag fra (Kp) og (FrP) Innstilling avgitt 01.03.2001 Innst. S. nr. 163 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.03.2001

   Behandlet i Stortinget: 22.03.2001