Forslag fra stortingsrepresentant Ranveig Frøiland om lov om opphevelse av lov av 3. desember 1948 nr. 8 om Statens varekrigsforsikring

Dokument nr. 8:27 (1997-98), Innst. O. nr. 4 (1997-98)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Ranveig Frøiland Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 18.11.1997 Innst. O. nr. 4 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.11.1997

   Behandlet i Odelstinget: 21.11.1997