Forslag fra stortingsrepresentantene Hallgeir H. Langeland og Kristin Halvorsen om en ekstrabevilgning til Kystvakten for budsjettåret 2001

Dokument nr. 8:44 (2000-2001), Innst. S. nr. 162 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hallgeir H. Langeland, Kristin Halvorsen Saken er behandlet i forsvarskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 01.03.2001 Innst. S. nr. 162 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.03.2001

   Behandlet i Stortinget: 22.03.2001