Levekår og livskvalitet for lesbiske og homofile i Noreg

St.meld. nr. 25 (2000-2001), Innst. S. nr. 254 (2000-2001) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 22.05.2001 Innst. S. nr. 254 (2000-2001)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtak i samsvar med innstillingen

      Vedtak og henstillinger

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 22.05.2001

      Behandlet i Stortinget: 31.05.2001