Levekår og livskvalitet for lesbiske og homofile i Noreg

St.meld. nr. 25 (2000-2001), Innst. S. nr. 254 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 22.05.2001 Innst. S. nr. 254 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.2001

   Behandlet i Stortinget: 31.05.2001