Gjør din plikt - krev din rett. Kvalitetsreform av høyere utdanning

St.meld. nr. 27 (2000-2001), Innst. S. nr. 337 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 07.06.2001 Innst. S. nr. 337 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2001

   Behandlet i Stortinget: 12.06.2001