Distrikts- og regionalpolitikken

St.meld. nr. 34 (2000-2001), Innst. S. nr. 318 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 06.06.2001 Innst. S. nr. 318 (2000-2001)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtak i samsvar med innstillingen

      Vedtak og henstillinger

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 06.06.2001

      Behandlet i Stortinget: 11.06.2001