Endringar i statsbudsjettet for 2001 som følgje av takstoppgjera for psykologar og fysioterapeutar

St.prp. nr. 93 (2000-2001), Innst. S. nr. 339 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet, helsesaker Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 12.06.2001 Innst. S. nr. 339 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.2001

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2001