Forslag fra stortingsrepresentantene Kenneth Svendsen, Øyvind Korsberg, Christopher Stensaker og Per Sandberg om at obligatorisk opplæring i glattkjøring for tyngre kjøretøy erstattes med risikoforebyggende og rettferdig opplæring

Dokument nr. 8:51 (2000-2001), Innst. S. nr. 181 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Christopher Stensaker, Kenneth Svendsen, Øyvind Korsberg, Per Sandberg Saken er behandlet i samferdselskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 22.03.2001 Innst. S. nr. 181 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.03.2001

   Behandlet i Stortinget: 30.03.2001