Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende omstillingen i Forsvaret

Dokument nr. 3:6 (2000-2001), Innst. S. nr. 204 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 05.04.2001 Innst. S. nr. 204 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.04.2001

   Behandlet i Stortinget: 10.05.2001