Forslag fra stortingsrepresentantene Terje Johansen, Odd Einar Dørum og Lars Sponheim om å gjøre Norges landbrukshøgskole til "Grønt universitet"

Dokument nr. 8:57 (2000-2001), Innst. S. nr. 334 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Lars Sponheim, Odd Einar Dørum, Terje Johansen Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 06.06.2001 Innst. S. nr. 334 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2001

   Behandlet i Stortinget: 12.06.2001