Utvidelse av kostnadsrammen for nytt tinghus i Tromsø

St.prp. nr. 53 (2000-2001), Innst. S. nr. 185 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 22.03.2001 Innst. S. nr. 185 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.03.2001

   Behandlet i Stortinget: 30.03.2001