Forslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Kristin Halvorsen og Ågot Valle om strakstiltak for å bedre den økonomiske situasjonen for fattige barnefamilier

Dokument nr. 8:69 (2000-2001), Innst. S. nr. 273 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ågot Valle, Kristin Halvorsen, Karin Andersen Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 29.05.2001 Innst. S. nr. 273 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2001

   Behandlet i Stortinget: 05.06.2001